Politikalarımız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Müşterilerimize en kaliteli ürün ve hizmeti vermek amacı ile kaliteyi bir yaşam biçimi olarak kabul etmek temel prensibimizdir.

Kaliteyi besleyen unsurların katılımcı bir çalışma ortamı, nitelikli ve eğitimli personel, sağlıklı çalışma koşulları ve çevreye duyarlılık olduğu inancındayız.

 • Tüm çalışanlarımızı sürekli eğiterek kalite ve çevre bilincini arttırmak, güvenli çalışma ortamı sağlamak, yenilikleri ve çağdaş teknolojiyi uygulamak,
 • Müşterilerimize yüksek kaliteli ürünleri, en kısa zaman, en yüksek kalite, performans, ürün güvenilirliği ve değer garantisi vererek sürekli sunmak,
 • Ürünler ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlar ile kanunlara uymak,
 • Kurmuş olduğumuz kalite yönetim sistemini uygulamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek

ANKAR ekibinin Kalite Politikası ‘dır.

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

ANKAR YALITIM DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş olarak hizmetlerimizi gerçekleştirirken, tüm faaliyetlerinde emniyetli çalışma koşullarının sağlanmasını ve operasyonların emniyetli olarak tamamlanmasını öncelikli hedef olarak belirlemiştir. İSG Yönetim Sistemi çerçevesinde kişisel yaralanma, hayat kaybı, sağlığa ve mülke gelebilecek zarar ve çevrenin tahrip edilmesini önlemek için tüm operasyonel faaliyetleri etkin bir şekilde kontrol edilecektir.

Kurumumuz, vermiş olduğu tüm hizmetlerde personelinin operasyonlar sırasında aşağıda belirtilen hedeflere ulaşmak için gerekli düzenlemeleri yapacağını taahhüt etmektedir:

 • Ulusal ve uluslararası kural ve uygulamalara uygun olarak verilen hizmetlerin emniyetli işletilmesini sağlamak,
 • Kazaları analiz edip kök nedenlerini belirleyerek ve prosedürlerin geliştirilmesini sağlayarak, operasyonel gelişimin devamlılığı ile “Sıfır Kaza” hedefine ulaşmak,
 • Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyerek, İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • Sağlık ve emniyet kurallarına uyulmasını sağlayarak, fiziki yaralanmayı ve can kaybını önlemek, gerekli personel eğitimlerini vermek,
 • Yönetimin performansını değerlendirmek ve sistemi devamlı güncelleyerek standartları en üst seviyede tutmak,
 • Tanımlanmış olan tüm risklere karşı gerekli önlemleri almak, alınan önlemleri değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri yapmak,
 • Acil durum müdahale planının oluşturulması ve gerekli insan kaynağının ve diğer donanımların devamlı olarak hazır bulundurmak, revize etmek ve planlı/plansız olarak tatbikatlar yapmak, tüm personelin tatbikatlara fiilen katılmasını sağlamak,

MİSYON

4562 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik çerçevesinde; ANKAR YALITIM DEKORASYON VE YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş’de faaliyet gösteren sanayicilerimizin dünya ticaret arenasında daha fazla büyümesine ve payını artırmasına yönelik çalışmalara öncülük etmek,  bu kapsamda sanayicimizin tüm ekonomik gelişimini destekleyen faaliyetlerde kesintisiz ve yüksek kaliteli  hizmet almasını sağlamak misyonu ile hareket etmek.

VİZYON

Yenilikçi sanayici modeli ile markalaşmak, etkinliği ve oluşturduğu modeli ile örnek bir OSB     olmak, etik değerleri ışığında kurumsal altyapısı ile tüm katılımcılarına samimi, duyarlı, güler yüzlü hizmet sunmak, Antalya ve ülkemiz sanayisi için örnek projelere imza atmak suretiyle kaynaklarını büyütmek, çevre ve insana saygı çerçevesinden hareketle ortak akıl eşliğinde tüm paydaşları için bir değer oluşturmak vizyonu ile hareket etmek.

ETİK VE AHLAKİ DEĞERLER

Ankar Yalıtım Dekorasyon Ve Yapı Malzemeleri San. Ve Tic. A.Ş’de hizmet sunduğu katılımcılara, paydaşlarına ve nihayetinde ülkesine karşı aşağıda detaylı belirtilen Antalya organize sanayi

bölgesi etik kurallarına uygun tutum ve davranışlar sergilemeyi, tüm yönetim kurulu üyeleri tarafından bu ilkelerin yaygınlaşarak benimsenmesi için çaba göstermeyi görev edinir.

 • Hukuka Saygı
 • İnsana Saygı
 • Güleryüz ve Samimiyet
 • Dürüstlük
 • Çevreye Saygı
 • Bilgiyi Elde Etme Kullanma Ve Koruma

 

GENEL MÜDÜR


web design DOĞRUÖZ